Sportnaptár Sportnaptár

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A sportnaptar.hu ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A weboldal személyes adatokat gyűjt a felhasználóktól.
Adatkezelő és a honlap tulajdonosa (továbbiakban Tulajdonos):
InfoScope Kft. (Székhely: Budapest, Dália utca 13. - nincs ügyfélfogadás!),
Adószám: 12796539-2-43
e-mail címe: info@sportnaptar.hu

 

MILYEN TÍPUSÚ ADATOKAT GYŰJT A WEBOLDAL?

A weboldal által önállóan vagy harmadik fél által gyűjtött személyes adatok típusai: sütik (cookie), felhasználási adatok, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím és egyéb.

A weboldal által gyűjtött személyes adatok típusairól teljeskörű tájékoztatást adnak adatkezelési szabályzatunk vonatkozó részei vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő konkrét magyarázó szövegek.

A Felhasználó szabadon dönthet a személyes adatok megadásáról, a Felhasználói adatok esetében pedig automatikus az adatgyűjtés a weboldal látogatása során. Egyéb rendelkezés hiányában a weboldal által kért összes adat megadása kötelező, azok hiányában a weboldal nem tudja nyújtani a várt szolgáltatást. Ha a weboldal egyértelműen jelzi, hogy valamely adat megadása nem kötelező, a felhasználók szabadon dönthetnek úgy, hogy nem adják meg a kérdéses adatot anélkül, hogy a szolgáltatás elérhetőségét vagy működését befolyásolná.

Ha nem biztos benne, hogy mely személyes adatok megadása kötelező, forduljanak a honlap tulajdonosához tájékoztatásért.

A weboldal vagy valamely harmadik fél szolgáltató által használt sütik – vagy más követő eszközök – a Felhasználó által elvárt szolgáltatást, valamint azokat a célokat szolgálják, amelyeket ez az Adakezelési szabályzat megnevez.

A Felhasználók felelősek a harmadik fél szolgáltatók által a weboldalon keresztül gyűjtött, nyilvánosságra hozott vagy megosztott személyes adatokért, és megerősítik, hogy a hozzájárulnak az adatok továbbításához a webhely üzemeltetője felé.

AZ ADATFELDOLGOZÁS MÓDJA ÉS HELYE

AZ ADATFELDOLGOZÁS MÓDJA

A weboldal tulajdonosa megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok nyilvánosságra hozását, módosítását vagy jogosulatlan megsemmisítésüket. Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikailag támogatott eszközök felhasználásával történik a szervezet eljárásrendjének megfelelően és szigorúan a megnevezett célokhoz kapcsolódóan. Szükség esetén a tulajdonoson kívül más személyek is hozzáférhetnek az adatokhoz: például a weboldal működtetésében közreműködők (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi feladatok, rendszer adminisztráció), vagy külső partnerek (például harmadik fél technikai szolgáltató partnerek, levélküldő rendszerek, webtárhely szolgáltatók, IT és kommunikációs cégek, fizetési szolgáltató, számlázási szolgáltató), akiket a tulajdonos jelöl ki Adatfeldolgozónak. A Tulajdonostól bármikor elkérhető az említett felek naprakész listája.

AZ ADATKEZELÉS JOGI ALAPJA

A Tulajdonos az alábbi esetekben kezelheti fel a Felhasználó személyes adatait:

  • Ha a Felhasználók hozzájárultak ehhez valamilyen cél(ok)ra. Megjegyzés: Egyes jogrendszerekben a Tulajdonos mindaddig feldolgozhatja a személyes adatokat –bármiféle hozzájárulás vagy egyéb jogalap nélkül is –, amíg a Felhasználó meg nem tiltja azt (opt-out). Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelés az európai adatvédelmi törvény hatálya alá esnek;

  • ha adatszolgáltatás szükséges a Felhasználóval kötött megállapodás és/vagy a kapcsolódó előszerződéses kötelezettségek teljesítéséhez;

  • ha adatfeldolgozás szükséges ahhoz, hogy a Tulajdonos eleget tegyen jogi kötelezettségeinek;

  • ha a feldolgozást valamilyen közérdekhez kapcsolódó feladat vagy a Tulajdonosra ruházott hivatalos hatáskör gyakorlása teszi szükségessé;

  • ha az adatfeldolgozás a Tulajdonos vagy harmadik fél jogos érdekei miatt szükséges.

A Tulajdonos készséggel ad tájékoztatást az adatkezelésre vonatkozó konkrét jogalapról, különösen arról, hogy a személyes adat megadása kötelező vagy szerződési feltétel-e, vagy hogy a szerződés megkötéséhez szükséges feltételről van-e szó.

AZ ADATFELKEZELÉS HELYE

Az adatok feldolgozása a Tulajdonos működési helyén történik, valamint mindazon helyszíneken, ahol az adatfeldolgozásban közreműködő felek működnek. 

A Felhasználó pozíciójától függően a Felhasználó adatait továbbíthatják a Felhasználó lakóhelyétől eltérő országba. Az ily módon továbbított adatok kezelési helyéről a felhasználók tájékozódhatnak az Adatvédelmi szabályzat személyes adatok feldolgozásáról szóló fejezetében. 

Amennyiben sor kerül ilyen adattovábbításra, a Felhasználó további információt talál róla jelen dokumentum vonatkozó részeiben vagy érdeklődhet a Tulajdonosnál az Adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségen.

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A személyes adatok kezelése és tárolása addig történik, amíg az az adatgyűjtés célja miatt szükséges. 

Ezért:
A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése érdekében gyűjtött személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg ez a szerződés maradéktalanul nem teljesült. A Tulajdonos jogos érdekében gyűjtött személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg szükség van rájuk ezen célok eléréséhez. A Felhasználók a jogos érdekekről jelen dokumentum vonatkozó részeiben, vagy a Tulajdonostól kaphatnak további információt.  A Tulajdonos hosszabb ideig is megőrizhet személyes adatokat abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárult ehhez mindaddig, amíg a hozzájárulást vissza nem vonja. A Tulajdonos köteles lehet hosszabb ideig tárolni személyes adatokat, ha valamilyen törvényi kötelezettségnek kell megfelelnie, vagy ha hatóság rendeli el. 

Az adattárolási időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ekkor már nem érvényesíthető a hozzáféréshez, törléshez, módosításhoz és az adatok hordozásához való jog.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatgyűjtés szolgáltatásaink biztosítása érdekében, valamint az alábbi célokból történik: analitika, külső forrásból származó tartalom megjelenítése, SPAM elleni védelem, a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel, a Felhasználóval történő információ megosztás, csere; ezen feladatok kapcsán az adatok továbbítása akár az EU-n kívülre is történhet.

Az Adatvédelmi szabályzat vonatkozó részei bővebb információt nyújtanak az adatfeldolgozás céljairól és az egyes személyes adatok felhasználásának konkrét céljairól.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A személyes adatokat az alábbi célokra és az alábbi szolgáltatások felhasználásával gyűjti a weboldal:

NEVEZÉSI ADATOK (EZEN A HONLAPON)

A nevezéssel történő feliratkozással személyes adatai és az esemény rendezéshez szükséges egyéb adatai (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, település, számlázási adatok, egyéb információk) bekerülnek az eseményen résztvevők adatbázisba, valamint vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma bekerül a partnertörzsbe, akik részére e-mail küldhető a szervező vagy a weboldal által az adott esemény kapcsán. 

Gyűjtött személyes adat: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, születési idő, nem, számlázási adatok, egyéb információk.

LELEVELEZŐ LISTA ÉS HÍRLEVÉL (EZEN A HONLAPON)

A nevezéssel, levelezőlistára vagy a hírlevélre történő feliratkozással e-mail címe bekerül a partnertörzsbe, akik részére e-mailt küldünk a honlapunkhoz kapcsolódó információs, kereskedelmi vagy promóciós információkkal.

Gyűjtött személyes adat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, érdeklődési kör

TELEFONSZÁM (EZEN A HONLAPON)

A telefonszámukat megadó Felhasználókat megkereshetjük a honlap szolgáltatásaihoz kapcsolódó kereskedelmi vagy hirdetési céllal, vagy valamilyen érdeklődés megválaszolása érdekében. 

Gyűjtött személyes adat: telefonszám.

ELÉRHETŐSÉGEK (EZEN A HOLNAPON)

Az elérhetőségek megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal használja ezeket az adatokat információkérés megválaszolása, árajánlat vagy más, az űrlap fejléce által jelölt kérdésben. 

Gyűjtött személyes adat: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, lakcím és egyéb adatok.

MÁSHONNAN SZÁRMAZÓ TARTALOM MEGJELENÍTÉSE

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy megtekintsen máshonnan származó tartalmakat és kommunikáljon velük. A szolgáltatás olyan oldalak számára is gyűjthet adatot a webes forgalomról, amelyekre a szolgáltatást telepítették, még akkor is, ha a Felhasználó nem használja azokat.

ANALITIKA

Ez a fejezet azokat a szolgáltatásokat tartalmazza, amelyek segítségével a Tulajdonos követi és elemzi a webforgalmat és amelyekkel nyomon követhető a Felhasználó online magatartása.

GOOGLE ANALYTICS ANONIMIZÁLT IP CÍMMEL (GOOGLE INC.)

A Google Analytics a Google Inc. („Google” - 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States) web elemző szolgáltatása. A Google arra használja az alkalmazással gyűjtött adatokat, hogy információt kapjon a weboldal használatáról, ezek alapján jelentéseket készít az aktivitásokról, amelyeket megoszt más Google szolgáltatásokkal. Így például a Google hirdetési hálózatával, amely az adatok segítségével az adott felhasználóra és helyzetre szabja a hirdetéseit. 

A Google Analytics integrálása anonimizálja az IP címeket azok lerövidítésével, amelyre az Európai Unió tagállamaiban, vagy az Európai Gazdasági Térséghez csatlakozott államokban történik. Csak kivételes esetekben továbbítódik a teljes IP cím egy Google szerver felé és az USA-ban kerül rövidítésre. 

Gyűjtött személyes adat: sütik és felhasználói adatok. 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

GOOGLE FONTS (GOOGLE INC.)

A Google Fonts a Google (- 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States) által kínált fontkészlet, amely lehetővé teszi weboldalunk számára ilyen jellegű tartalom beágyazását az oldalainkra. 

Gyűjtött személyes adat: Felhasználói adatok és különböző, a szolgáltatás adatkezelési szabályzatában megnevezett egyéb adatok. 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

GOOGLE MAPS WIDGET (GOOGLE INC.)

A Google Maps a Google Inc. (- 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States) által nyújtott térkép vizualizációs szolgáltatás, amely lehetővé teszi weboldalunk számára ilyen jellegű tartalmak beágyazását az oldalainkra. 

Gyűjtött személyes adat: sütik és felhasználói adatok.  

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

SPAM ELLENI VÉDELEM

Ez a szolgáltatás a weboldal forgalmát elemzi, esetlegesen a Felhasználó személyes adatait is tartalmazza azért, hogy a spamként azonosított forgalmat, üzeneteket és tartalmakat kiszűrje.

GOOGLE RECAPTCHA (GOOGLE INC.)

A Google reCAPTCHA a Google (- 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, California, United States) által nyújtott szolgáltatás a spam elleni védelemhez. A reCAPTCHA felhasználását a Google Adatkezelési Szabályzata és a felhasználási feltételek szabályozzák. 

Gyűjtött személyes adatok: sütik és felhasználási adatok. 

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatkezelési Szabályzat. Az Adatvédelmi pajzs tagja.

Bankkártyás fizetés (EZEN A HOLNAPON)

A sporteseményre történő fizetést a sportnaptar.hu annyiban támogatja, hogy lehetővé teszi különböző online fizetési módok használatát, amennyiben az esemény szervező ezt beállítja. Az online fizetés használatával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal és a sporteseményt szervező használja ezeket az adatokat a fizetés folyamat támogatásához, ellenőrzéséhez.

A bankkártyás fizetés a SimplePay (OTP Mobil Kft. – 1143 Budapest, Hungária krt. 17, http://www.otpmobil.hu/) rendszer használatával történik.

A fizetés ellenőrzéséhez csak a szükséges információk kerülnek átadásra (esemény, nevezési azonosító, összeg), személyes adatok közül az e-mail cím.

Az online fizetés kapcsán a fizetési adatok ellenőrzéséhez a rendszer nem tárol semmilyen banki információt, úgymint bankkártya száma, bankkártya lejárat, bankkártya CCV kód, bankszámla száma

A FELHASZNÁLÓ JOGAI

A Felhasználónak az alábbi jogai vannak a Tulajdonos által kezelt személyes adataival kapcsolatban: 

Bármikor visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását. A felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Elutasíthatja személyes adatai kezelését. 

A Felhasználóknak jogában áll megtagadni a hozzájárulást adatai kezeléséhez, ha az nem a hozzájárulásán, hanem más jogi alapokon áll. Ezzel kapcsolatban további információ található lent további információ található. 

Hozzáférés az adataihoz. A Felhasználók jogában áll tájékoztatást kapni arról, hogy a Tulajdonos feldolgozza-e személyes adatait, betekintést kapni az adatkezelés egyes részleteibe, valamint másolatot kapni a feldolgozás alatt álló adatokról. 

Adatok ellenőrzése és módosítás kérése. A Felhasználónak jogában áll ellenőrizni adatai helyességét és kérni azok frissítését és javítását, ha szükséges. 

Adatkezelés korlátozása. Bizonyos körülmények között a Felhasználó jogában áll korlátozni személyes adatainak feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos csupán tárolás céljából kezelheti az adatokat. 

Töröltetni a személyes adatokat vagy kérni más módon történő eltávolításukat. Bizonyos körülmények között a Felhasználó töröltetheti személyes adatait. 

Megkapni a hozzá tartozó személyes adatokat és egy másik adatkezelőnek továbbítani azokat. A Felhasználónak jogában áll strukturált, általánosan használt és számítógép által olvasható formátumban megkapni az adatait és, amennyiben az technikailag megoldható, akadályoztatás nélkül továbbíttatani egy másik adatkezelő felé. Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazható, ha az adatokat automatikus rendszer dolgozza fel és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásával, vagy a Felhasználó által is érvényesített szerződés, vagy a szerződést megelőző kötelezettségek alapján történik. 

Panaszt tenni. A Felhasználó jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóság előtt.

TOVÁBBI RÉSZLETEK AZ ADATFELDOLGOZÁS MEGTAGADÁSÁHOZ VALÓ JOGRÓL

ABBAN AZ ESETBEN, HA A SZEMÉLYES ADATOKAT VALAMILYEN KÖZÉRDEKŰ CÉLLAL DOLGOZZÁK FEL (PÉLDÁUL A TULAJDONOSRA RUHÁZOTT HATÓSÁGI FELADAT VAGY A TULAJDONOS JOGSZERŰ ÉRDEKE MIATT), ÚGY A FELHASZNÁLÓ KIFOGÁSSAL ÉLHET AZ ILYEN JELLEGŰ ADATFELKEZELÉSSEL SZEMBEN, HA EHHEZ MEGFELELŐ ALAPOT SZOLGÁLTAT.

A Felhasználónak azonban tisztában kell lennie azzal, hogy amennyiben személyes adatait közvetlenül marketing célokra használják, úgy bármikor, bármilyen indoklás nélkül kifogást emelhet az adatkezeléssel kapcsolatban. A Felhasználó az Adatkezelési szabályzat vonatkozó részeiből tájékozódhat arról, hogy a Tulajdonos közvetlenül marketing célokra is felhasználja- e a személyes adatait.

HOGYAN LEHET GYAKOROLNI EZEKET A JOGOKAT?

A Felhasználói jogok gyakorlásának igényét a Tulajdonos felé kell jelezni a szabályzatban megadott elérhetőségeken keresztül. Az ilyen kérések benyújtása díjmentes, azokat a Tulajdonos a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben egy hónapon belül megvizsgálja.

SÜTI (COOKIE) SZABÁLYZAT

Ez a weboldal sütiket használ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ADATGYŰJTÉSRŐL ÉS KEZELÉSRŐL

JOGI LÉPÉSEK

A Tulajdonos bírósági eljárásban, vagy a weboldal vagy a kapcsolódó szolgáltatások jogosulatlan felhasználásából eredő lehetséges jogi lépések előzménye kapcsán felhasználhatja a Felhasználó adatait. 

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Tulajdonos a hatóságok kérésére személyes adatokat adhat ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES ADATAIRÓL

Az adatkezelési szabályzatunkban szereplő információn kívül a weboldal további általános és konkrét, valamely kérdéshez kapcsolódó tájékoztatást nyújthat a szolgáltatásokról vagy a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről.

RENDSZERNAPLÓ ÉS KARBANTARTÁS

A működtetés és karbantartás érdekében a weboldalunk és harmadik fél szolgáltató is gyűjthet olyan file-okat, amelyek rögzítik a weboldallal történő interakciót (rendszernapló) vagy felhasználhat más személyes adatot (mint például az IP cím).

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATBAN NEM SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK

A személyes adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez kapcsolódó további információk bármikor igényelhetők a Tulajdonostól, az ehhez szükséges elérhetőség a dokumentum elején található.

A „NE KÖVESS” (DO NOT TRACK) KÉRÉSEK KEZELÉSE

Ez a weboldal nem támogatja a „Ne kövess” (Do not track) kéréseket. Ha szeretne tájékozódni arról, hogy a weboldal által használt harmadik fél szolgáltatások támogatják-e a „Ne kövess” kéréseket, kérjük, olvassa el adatkezelési szabályzataikat.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa az adatvédelmi szabályzatát. Erről ezen az oldalon, lehetőség szerint a weboldalon másutt és/vagy – amennyiben az technikailag és jogilag lehetséges – a Tulajdonos rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül eljuttatott üzenetben tájékoztatja a Felhasználókat. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, a legutolsó módosítás dátumát az oldal alján találja. 

Amennyiben a változások érintik a Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelést, úgy a Tulajdonos új hozzájárulást kér a Felhasználótól a szükséges területekre.

DEFINÍCIÓK ÉS JOGI HIVATKOZÁSOK

SZEMÉLYES ADATOK (VAGY ADATOK)

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információ révén – ideértve a személyes azonosító számot – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát eredményezi.

FELHASZNÁLÁSI ADATOK

A weboldal (vagy a weboldalon használt harmadik fél szolgáltató) által automatikusan gyűjtött információ, amely lehet IP cím vagy a weboldalunkat meglátogató Felhasználó által használt számítógépek domain neve, az egységes erőforrás-azonosító (Uniform Resource Identifier, URI), a keresés ideje, a szerver számára elküldött kérés módja, a válaszként kapott file mérete, a szerver státuszát jelző numerikus kód (sikeres kiment, hiba stb.), a származási ország, a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, az oldal látogatásához kapcsolódó időbeli adatok (például az alkalmazáson belül az egyes oldalakon töltött idő hossza) és az alkalmazáson belül követett elérési útvonal, különösen a meglátogatott oldalak sorrendje, valamint további paraméterek az eszköz operációs rendszeréről és/vagy a felhasználó informatikai környezetéről.

FELHASZNÁLÓ

A weboldalt használó személy, aki – ellenkező rendelkezés hiányában – megegyezik azzal a személlyel, akire az adatok vonatkoznak.

AZ ADATOK TÁRGYA

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

ADATFELDOLGOZÓ

Természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, amely az adatkezelő megbízásából feldolgozza a személyes adatokat az adatkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően.

ADATKEZELŐ (VAGY TULAJDONOS)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más testület, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját, ideértve a műveletekre és a weboldal használatára vonatkozó biztonsági lépéseket. Az adatkezelő, egyéb rendelkezés hiányában, a weboldal tulajdonosa.

EZ A WEBOLDAL (VAGY EZ AZ ALKALMAZÁS)

Az az eszköz, amely révén a Felhasználó személyes adatait gyűjtik és feldolgozzák.

SZOLGÁLTATÁS

Az oldalon/alkalmazáson megjelenített, a weboldal által nyújtott szolgáltatás.

EURÓPAI UNIÓ (EU)

Egyéb meghatározás hiányában, a dokumentumban szereplő összes hivatkozás az Európai Unióra magában foglalja az EU jelenlegi tagállamait és az Európai Gazdasági Térséget.

SÜTIK

A Felhasználó eszközén tárolt kis file-ok.

JOGI INFORMÁCIÓ

Ez az adatkezelési nyilatkozat több jogszabályi rendelkezés alapján készült, ideértve az az EU 2016/679-es számú jogszabályának (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR) 13/14 cikkelyét. 

Ha a dokumentum másként nem rendelkezik, úgy az adatkezelési szabály kizárólag ehhez a weboldalhoz tartoznak.

 

Jelen adatkezelési szabályzat hatályos a kiadás napjától a következő szabályzat kiadásáig.
Jelen szabályzat kiadásának dátuma: 2021 06 01

A weboldal cookie-kat használ. Adatkezelési szabályzatértem