Sportnaptár Sportnaptár

ÁPRILISI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

ÁPRILISI SPORTESEMÉNY nyereményjáték szabályzat: 

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK (2023. április 6-tól 2023. április 28-ig) SZABÁLYZAT

1.A játék elnevezése, a játék meghatározása:

A játék elnevezése: ÁPRILIS NYEREMÉNYJÁTÉK

A játék meghatározása: A sportnaptar.hu oldal üzemeltetője (Infoscoope Kft, székh.: 1116. Budapest Dália utca 13. adószám.: 12796539-2-43 nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon Sportnaptar.hu (sportnaptar.hu – Keresési találatok | Facebook) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Facebookon a Szervező által megosztott, a nyereményjátékra felhívó képet kedvelik ("like"), a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül 1 darab véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos részesül nyereményben. A játékhoz a Facebooknak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a játékkal.

2.A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei:

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet, kivétel a játékot szervező cég alkalmazottai és hozzátartozóik. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

3.A játék időtartama:

A játék 2023.  Április 6. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2023. április 28-ig tart.

4.A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei:

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5.A játékra való jelentkezés módja:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából az 1. pontban meghatározott szerint cselekszik. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

6.Nyeremény:

A résztvevő személyek között kisorsolásra kerül: egy csoportos jógára való belépési jogosultság és egy személyi edzésen való részvételi lehetőség. A két jegy beváltása a nyertes kisorsolása után 1 hónapig felhasználható!

7.A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése:

A sorsolás és a Nyertes értesítése 2023. április 30–ig megtörténik. A Nyerteseket a Facebookon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük és üzenetet is küldünk nekik. A nyeremény átvételi lehetőségét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük.

8.A nyeremény átvételének feltételei:

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő üzenetre 72 órán belül és így elesik a nyereménytől. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportnaptar.hu oldal a hivatalos Facebook oldalán győzelmük esetén közzétegye az Facebookon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9.A Szervező jogai:

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényét a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a sportnaptar.hu hivatalos Facebook oldala (vagy a többi szervező oldala) nekik fel nem róható okból időszakosan nem érhetőek el. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megtagadhatja.

10. Adatkezelés:

A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik. A Szervező a nyertesek adatait az Adatkezelési Szabályzat alapján kezeli.


A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: vantgarddigital@gmail.com

Szólj hozzá Te is!

A weboldal cookie-kat használ. Adatkezelési szabályzatértem