Sportnaptár Sportnaptár
MAKETUSZ
MAKETUSZ

MAKETUSZ

Elérhetőségek
info@maketusz.hu
1026 Budapest Trombitás út 22
9700 Szombathely Berzsenyi Dániel tér 1.
A szövetség általános célja olyan szellemi és szakmai műhely létrehozása, amely a kerékpáros turizmus hazai terjedésének elősegítéséhez, kultúrájának megteremtéséhez és infrastruktúrájának, illetve szolgáltatásainak fejlesztéséhez nyújt szakmai támogatást. A szövetség a céljaihoz kapcsolódó vállalkozói, állami, non-profit hálózatok közreműködésével elősegíti a szabadidő eltöltésének kulturált, hagyományőrző és teremtő, környezettudatos és szemléletformáló tevékenységeket. Célja a kerékpározáshoz kapcsolódó projektek megvalósítása, szabadidős sport, oktatás, szórakozás, valamint turisztikai közösségformáló programok ösztönzése és szervezése. Külön célként fogalmaztuk többek között:

- a kerékpáros turisztikai szolgáltatások színvonalának emelését, ezen keresztül a belföldi és külföldi kerékpáros túrázók számának emelését;
- a hazai kerékpárosbarát turisztikai szolgáltatások fejlesztését, illetve a fejlesztéseket végző szolgáltatók szakmai támogatását;
- kerékpáros képzések szervezését;
- a magyarországi kerékpáros turisztikai infrastruktúra, szolgáltatási rendszerek fejlesztésének szakmai támogatását és összefogását.

A fenti célok megvalósításának biztosítéka a 25 alapító és a további jelentkezők birtokában lévő tudás, tapasztalat és elkötelezettség.

A szövetség missziója érdekében számos feladatot vállal:
- Érdekképviseleti tevékenysége körében törekszik a kerékpáros turisztikai fejlesztések szakmai tartalmának meghatározására, befolyásolására.
- Projekteket generál, pályázatokat nyújt be, pályázatokat valósít meg.
- Rendezvényeket, programokat, szervez, támogat, valósít meg.
- Közreműködik a céljaihoz kapcsolódó szakmai, országos, területi a kerékpározást támogató stratégiák és fejlesztési tervek elkészítésében és megvalósításában.
- Nemzetközi kapcsolatokat alakít ki, különös tekintettel a közös, határon átnyúló fejlesztésekre, valamint az EuroVelo hálózatra.
- Részt vesz a Magyarországot is érintő európai fejlesztési tervek elkészítésében és megvalósításában.

A kerékpáros turizmus esetében is sok olyan fejlesztés van, amely szigetszerű. A források által létrehozott fejlesztések is sokkal hatékonyabbak lennének, ha azokat együttműködésben, egységesebb formában valósítanák meg. Az országot átszelő gerincútvonalak (pl. EuroVelo) sikere is az egyes régiók szereplőitől függ, ezeket is szeretné a szövetség összefogni. Távlati cél, hogy olyan országos kerékpáros hálózat jöjjön létre, amely minden, kerékpáros turizmusra alkalmas területet bekapcsol a működésbe.
nincs közelgő sportesemény
:(
A weboldal cookie-kat használ. Adatkezelési szabályzatértem